شرکت ویتکو / ویرا ایده تجارت

تبلیغات

گواهینامه ها

تعداد بازدید : 2147
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۵/۳۱

- گواهینامه مدیریت کیفی ( ISO 9001 )

- گواهینامه مدیریت تجهیزات پزشکی ( ISO 13485 )

- سیزدهمین کنگره بین المللی رویان

- پانزدهمین کنگره بین المللی رویان

- شانزدهمین کنگره بین المللی رویان

- اولین کارگاه تخصصی سایتوژنتیک گروه ژنتیک پزشکی دانشگاه تهران

- نوزدهمین کنگره بین المللی انجمن ناباروری

- دومین سمپوزیوم بیولوژی تولید مثل یزد

- یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

- سمینار PGD و تعیین جنسیت مرکز درمان ناباروری حضرت مریم ساری

- ورکشاپ تخصصی سیتوژنتیک بالینی

- چهاردهمین کنگره بین المللی انجمن ژنتیک ایران

- هفدهمین کنگره بین المللی رویان

- چهاردهمین کنگره بین المللی بیوشیمی ایران

 

منبع :
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال