جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

محصولات

HYSTERO CATH کتتر هیستروسالپینگوگرافی (نوک بسته) کاتتر هیستروسالپنگوگرافی مدل HYSTERO CATH (نوک بسته) برای تزریق ماده حاجب به داخل حفره …

SALPINX CATH  کتتر ریکانالیزاسیون لوله فالوپ کتتر ریکانالیزاسیون لوله فالوپ مدل SALPINX CATH جهت ریکانالیزاسیون لوله فالوپ در رادیولوژی فلوروسکوپی …

کتتر بایوپسی داخلی مدل THE SAMPLER کتتر بیوپسی داخلی SAMPLER برای انجام نمونه برداری بافت شناسی و استخراج نمونه هایی …

نمونه بردار بایوپسی داخلی مدل PRO-VAC نمونه بردار بیوپسی داخلی PRO-VAC برای انجام نمونه برداری بافت شناسی و استخراج نمونه …

لیست پروب های فیش متاسیستمز: XCyting Locus-Specific Probes XCyting Centromere Enumeration Probes XCyting AneuScore Probes XCyting Chromosome Paints XCyting Multicolor …