جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نمونه بردار بایوپسی داخلی مدل PRO-VAC

نمونه بردار بایوپسی داخلی مدل PRO-VAC

نمونه بردار بیوپسی داخلی PRO-VAC برای انجام نمونه برداری بافت شناسی و استخراج نمونه هایی از محتوای قاعدگی رحم، جهت دستیابی به بافت داخلی استفاده می شود.

ویژگیها:

1- نشانه گذاری سانتی متری روی کتتر جهت قرارگیری دقیق.

2- نوک خمیده گرد و نرم.

3- سرنگ قفل شونده.