جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

کتتر انتقال جنین مدل TWINKLE PRO EMBRYO TRANS

کتتر انتقال جنین مدل TWINKLE PRO EMBRYO TRANS

کتتر انتقال جنین TWINKLE PRO EMBRYO TRANS برای وارد کردن جنین های بارور شده آزمایشگاه درمان ناباروری (IVF) به داخل حفره رحم استفاده می شود. کتتر TWINKLE PRO EMBRYO TRANS به یک استایلت سازگار یا مسدود کننده نرم نیز مجهز است که به گاید کتتر در دسترسی به رحم در فرآیند انتقال جنین کمک می کند.

کتتر داخلی نرم با نوار اکوژنیک ذوب شده 

نشانه گذاری روی لوله استیل داخلی و غلاف بیرونی

کتتر انعطاف پذیر

موقعیت یاب عمق از جنس سیلیکون جهت قرارگیری دقیق

فلش جهت یاب روی هاب

غلاف بیرونی زاویه دار که عبور آسان از کانال دهانه رحم را فراهم می کند

دارای گواهی تست MEA و LAL