جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

کتتر هیستروسالپینگوگرافی مدل HYSTERO CATH

HYSTERO CATH

کتتر هیستروسالپینگوگرافی (نوک بسته)

کاتتر هیستروسالپنگوگرافی مدل HYSTERO CATH (نوک بسته) برای تزریق ماده حاجب به داخل حفره رحم و لوله (های) فالوپ_ در جهت ارزیابی باز بودن لوله های فالوپ_ استفاده می شود.

ویژگیها:

1- بالن قوی کم شاخصه 7 Fr.

 2- در دو مدل: کتتر نوک بسته با حفره جانبی و نوک باز HSG موجود است.

3- دارای شیر که برای قفل کردن کانال بالون و تنظیم جریان ماده حاجب طراحی شده است.

4- جنس استیل برای استحکام بیشتر جهت معرفی.

5- محتوی سرنگ 3 میلیمتری.